Pozornie może wydawać się, że o tym, co określa się jako transport drobnicowy, dość klarownie informuje sama jego nazwa. Słysząc to pojęcie, Twoje myśli prawdopodobnie automatycznie kierują się ku niewielkim ładunkom w skrzyniach czy opakowaniach kartonowych. Intuicja Cię w tym przypadku nie zawodzi, ale… nie jest do końca precyzyjna! Szkopuł tkwi w tym, że o przypisaniu danego towaru do tzw. drobnicy nie decyduje bezpośrednio jego wielkość, a inne czynniki. Jakie kryteria musi w takim razie spełnić ładunek, aby mógł być uznany za towar drobnicowy oraz co warto wiedzieć na temat charakterystyki jego przewozu i zasad nim rządzących? Dowiesz się tego z naszego artykułu!

Ładunek drobnicowy – co to jest?

Zanim omówimy, jakie procesy współtworzą transport drobnicowy i co to jest, warto na początku ustalić, jakie ładunki są w jego ramach przemieszczane. Jak wspomnieliśmy, sama wielkość ładunku nie świadczy o tym, że może być uznany za drobnicę. Czym w takim razie charakteryzuje się ładunek drobnicowy?

Aby lepiej uzmysłowić sobie, co to jest towar drobnicowy, warto zestawić go z innym podstawowym rodzajem przesyłek wyróżnianym w transporcie drogowym, a mianowicie ładunkami całopojazdowymi. Przesyłki klasyfikuje się jako całopojazdowe, gdy nadawcy wykorzystują do ich transportu pojazdy zarezerwowane na wyłączność. Co istotne, towar nie musi zapełnić całej przestrzeni ładunkowej – kluczowym czynnikiem jest w tym przypadku rezerwacja tej przestrzeni dla swoich potrzeb. Często odbywa się to więc tak, że niezależnie od typu czy wagi ładunku, jeden pojazd przewozi przesyłkę jednego nadawcy. Warto jednak podkreślić, że istnieją odstępstwa od tej reguły – z transportu całopojazdowego może skorzystać kilku różnych nadawców, wiąże się to jednak z tym, że dany pojazd nie może przyjąć doładunku od podmiotów, które nie opłaciły wcześniej wyłączności przewozu.

Nietrudno się domyślić, że przewóz ładunków drobnicowych musi odbywać się na odmiennych zasadach i tak jest w istocie. Najprościej rzecz ujmując, transport ładunków drobnicowych przebiega w taki sposób, że jeden pojazd przemieszcza przesyłki różnych nadawców. Dzięki temu, że w ramach pojedynczego transportu przemieszczane są towary różnych podmiotów, koszty przewozu się proporcjonalnie rozkładają na każdy z nich, a wydatek pojedynczego podmiotu staje się mniejszy, niż gdyby zdecydował się na przewóz wyłącznie jego towaru na naczepie czy dedykowanym pojazdem.

busy

Jaka jest charakterystyka ładunków drobnicowych?

Jakie towary mogą być sklasyfikowane jako ładunki drobnicowe? Za przesyłkę drobnicową można uznać różnego rodzaju produkty przetworzone lub wyroby gotowe, które dzieli się na dwa podstawowe typy:

Charakterystycznymi cechami ładunków drobnicowych są m.in.:

Co ważne, przy nadaniu należy dokładnie zważyć i policzyć każdy towar będący przesyłką drobnicową. Poszczególne przesyłki powinny również być precyzyjnie sklasyfikowane i skatalogowane.

Omawiając, czym cechuje się przesyłka drobnicowa i co to jest, warto zwrócić również uwagę na kwestię konsolidacji tego rodzaju ładunków. Poprzez konsolidację należy rozumieć łączenie większej liczby przesyłek w jedną jednostkę ładunkową w celu optymalnego wykorzystania powierzchni załadunkowej pojazdu przeznaczonego do danego transportu zbiorowego. Firmy spedycyjne wykorzystują różne sposoby konsolidacji przesyłek drobnicowych, wśród których można wyróżnić m.in.:

Jakie można wyróżnić najczęstsze przykłady ładunków drobnicowych?

W roli ładunków drobnicowych może występować wiele różnego rodzaju towarów. Bardzo często w transporcie drobnicowym przewożone są m.in.:

spedycja busy

Jakie towary nie mogą być ładunkiem drobnicowym?

Skoro jesteśmy już w stanie określić, co to jest ładunek drobnicowy, czym się charakteryzuje oraz jakie towary mogą być ten sposób sklasyfikowane, warto przyjrzeć się temu, jakich ładunków nie można przewozić w ramach transportu drobnicowego. Istniejące w tym obszarze ograniczenia m.in. z regulacji prawnych oraz specyficznych warunków, jakie należy zapewnić ładunkom z tych kategorii w trakcie przewozu. Do towarów drobnicowych nie zaliczają się m.in.:

Z usługi transportu drobnicowego wyłączone są często także np. ładunki niebezpieczne, materiały wybuchowe czy materiały biologiczne, których nieodpowiedni transport wiązałby się z dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, otoczenia oraz innych przewożonych ładunków.

Transport drobnicowy – co to jest i jak przebiega?

Transport drobnicowy jest bardzo interesującym rozwiązaniem dla nadawcy poszukujących ekonomicznego sposobu na przemieszczenie swojego towaru do miejsca docelowego. W wielu przypadkach, gdy celem jest translokacja jednej lub kilku palet, na których umiejscowiony jest ładunek, korzystanie z transportu całopojazdowego okazuje się zbyt drogie i lepszym wyjściem staje się proporcjonalne podzielenie kosztów na różnych nadawców opłacających jeden przewóz.

Warto zauważyć, że transport drobnicowy jest procesem złożonym i wymaga od organizującej go firmy spedycyjnej dużej wiedzy i doświadczenia. Jak wygląda przebieg takiego transportu?

W ten sposób wszystkie przesyłki drobnicowe odebrane od nadawców trafiają bezpiecznie do poszczególnych odbiorców, a koszt całej operacji jest niższy niż w przypadku transportu całopojazdowego.

Jakie są zalety i wady transportu drobnicowego?

Transport drobnicowy jest bez wątpienia jedną z kluczowych usług świadczonych przez firmy spedycyjne. Cieszy się on dużą popularnością wśród nadawców z wielu branż ze względu na liczne korzyści, jakie im zapewnia. Wśród najistotniejszych zalet transportu drobnicowego można wskazać m.in.: obniżone koszty przewozu ładunków, a także możliwość wykorzystania do przewozu samochodów dostawczych, które są w stanie przetransportować przesyłki do miejsc niedostępnych dla pojazdów ciężarowych. Ta forma przemieszczania towarów okazuje się w wielu przypadkach bardzo opłacalnym rozwiązaniem zarówno z perspektywy nadawcy, odbiorcy, jak i samego spedytora. Należy jednak zaznaczyć, że transport drobnicowy posiada również pewne wady, do których można zaliczyć:

Kluczem do maksymalizacji korzyści i minimalizacji ryzyka związanego z transportem drobnicowym jest powierzenie jego organizacji renomowanej firmie spedycyjnej.

Potrzebna Ci niezawodna firma spedycyjna specjalizująca się w zakresie transportu drobnicowego? Jako Konig-Trans Spedition mamy wieloletnie doświadczenie w tym obszarze – nasi kompetentni specjaliści potrafią zadbać o to, aby towary drobnicowe naszych Klientów zostały przetransportowane do miejsca docelowego w sposób bezpieczny, terminowy i atrakcyjny pod względem kosztowym. Warto podkreślić, że w naszej ofercie znajduje się zarówno spedycja krajowa, jak i spedycja międzynarodowa towarów drobnicowych, a nasze usługi międzypaństwowe realizujemy nie tylko na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także w krajach pozostających poza UE.

Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!

Powrót