Jeśli zrobilibyśmy ankietę wśród przypadkowych osób na temat słowa TIR i tego, co to znaczy, to prawdopodobnie w większości przypadków usłyszelibyśmy, że jest to po prostu synonim ciężarówki. To przekonanie podziela również wiele przedsiębiorstw planujących skorzystanie z usług firm spedycyjnych lub transportowych. Jest ono jednak błędne, ponieważ odpowiedź na pytanie, co oznacza skrótowiec TIR, brzmi zupełnie inaczej. Co zatem kryje się za tymi trzema literami? Skrótowcem TIR oznacza się międzynarodowy akt prawny, który znacząco upraszcza procedury celne przy transgranicznych przewozach drogowych.

Konwencja TIR ma duże znaczenie dla branży TSL i firm korzystających z tego rodzaju usług. Z tego powodu postanowiliśmy kompleksowo wyjaśnić w niniejszym artykule m.in. czym jest ten akt prawny, jakie są jego najważniejsze ustalenia, gdzie obowiązuje, a także co to jest karnet TIR.

Konwencja TIR – co to znaczy?

Potrzebę uproszczenia procedur celnych, jakimi objęte są międzynarodowe przewozy drogowe, dostrzeżono już kilkadziesiąt lat temu. Naturalnym krokiem stały się więc prawodawcze działania, które miały na celu wdrożenie tych udogodnień w rzeczywistości. Zaowocowały one Konwencją TIR, którą przedstawiono szczegółowo w 1975 roku, a wprowadzono w życie trzy lata później. W 1995 roku dokonano jej nowelizacji, w ramach której ujednolicono i uproszczono jej zapisy. Co oznacza skrótowiec TIR w tym przypadku? Pochodzi on z języka francuskiego i wywodzi się od pojęcia Transport International Routier, oznaczającego Międzynarodowy Transport Drogowy.

Jakie są założenia Konwencji TIR?

Czego dotyczy Konwencja TIR? Jej celem jest ułatwianie międzynarodowego transportu drogowego towarów, realizowanego pojazdami ciężarowymi, poprzez uproszczenie procedur związanych z tego rodzaju przewozami na przejściach granicznych i w urzędach celnych. Jakie uproszczenia wprowadza Konwencja TIR?

Zapisy Konwencji TIR w znacznym stopniu upraszczają pracę przewoźników w zakresie obowiązków, jakie muszą dopełnić na granicach państw tranzytowych. Aby lepiej zrozumieć to zagadnienie, warto zapoznać się z przykładem obrazującym, jak przebiega proces transportowy, zgodny z regulacjami TIR.

Pierwszym krokiem w tym procesie jest załadowanie towaru celnego przez przewoźnika w kraju nr 1. Na granicy tego kraju lub w znajdującym się na jego terenie urzędzie celnym przewożony towar jest sprawdzany i plombowany. Następnie przewoźnik rusza w stronę kraju nr 2, czyli miejsca docelowego, a po drodze mija inne państwa tranzytem. To właśnie tu największą rolę odgrywają regulacje wprowadzone w ramach Konwencji TIR.

Należy przy tym pamiętać, że zapisy Konwencji TIR dotyczą wyłącznie pojazdów przewożących towary celne – nie obejmują przeładunków.

Czym się różni TIR od ciężarówki? Lingwistyczna pułapka

Dla wielu osób nie ma znaczenia to, czy korzystają ze słowa TIR, czy ciężarówka, w celu określenia samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego. Różnica między znaczeniami obu pojęć jest jednak fundamentalna – ciężarówka jest potocznym terminem odnoszącym się do pojazdu, podczas gdy TIR oznacza unormowaną procedurę międzynarodowego transportu drogowego. Mimo że mylne stosowanie pojęcia TIR mocno zakorzeniło się w powszechnej świadomości, to warto prawidłowo stosować ten termin – nie tylko ze względu na poprawność językową, ale i precyzję w komunikacji, która może uchronić przed nieporozumieniami.

spedycja chlodnie small

Gdzie obowiązuje Konwencja TIR i jaki jest zakres jej zastosowania?

Wartość Konwencji TIR jako aktu prawnego upraszczającego wiele aspektów związanych z międzynarodowym transportem drogowym spowodowała, że podpisało ją aż 68 państw, w tym wszystkie kraje członkowskie UE. Obecnie procedurę TIR można stosować w 58 krajach, a regulująca ją umowa ma zastosowanie m.in. w:

Trzeba podkreślić, że procedurę TIR stosuje się wyłącznie do międzynarodowych przewozów drogowych, w przypadku których występuje zmiana obszaru celnego.

Z transportem drogowym odbywającym się w ramach procedury TIR możemy mieć do czynienia np. gdy kraj początkowy lub kraj docelowy przewozu znajduje się poza UE, a także gdy przewóz realizowany jest pomiędzy dwoma państwami członkowskimi UE, ale przebiega przez terytorium kraju trzeciego. Konwencja TIR nie ma zastosowania w przypadku przewozów między dwoma krajami UE, ponieważ tworzą one jeden obszar celny.

Jakie wymogi trzeba spełnić, by móc skorzystać z procedury TIR?

Podmiot zainteresowany skorzystaniem z uproszczeń wynikających z Konwencji TIR musi zadbać o spełnienie różnych wymogów dotyczących zarówno ładunku, jak i pojazdów, które zamierza użyć do przewozu, a także samej organizacji procesu transportowego. Na jakie wymagania należy zwrócić szczególną uwagę? Wśród nich znajduje się to, że:

Co należy rozumieć przez prawidłowo przygotowane miejsce na ładunek? Musi ono być zorganizowane w taki sposób, aby:

Konwencja TIR – w przypadku jakich towarów się jej nie stosuje?

Korzystając z procedury TIR można przewozić bardzo wiele grup ładunków, jednak istnieją wyjątkowe towary, w przypadku których Konwencja TIR nie ma zastosowania. Wyłączone z możliwości przewozu na podstawie karnetu TIR są:

Spedycja miedzynarodowe small

Co to jest karnet TIR? Najistotniejsze informacje

Omawiając Konwencję TIR nie sposób pominąć kluczowej kwestii z nią związanej, a mianowicie karnetu TIR. Co to jest karnet TIR? Tym mianem określa się międzynarodowy dokument celno-tranzytowy, który umożliwia realizację przewozu zgodną z procedurą TIR. Projektuje i wykonuje się go w bardzo staranny sposób, wyposażając w szereg zabezpieczeń, których zadaniem jest zapobieganie potencjalnym fałszerstwom. Każdy karnet TIR posiada indywidualny kod kreskowy, znak wodny i numer oraz jest własnością Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU.

Kto wydaje karnet TIR?

Podmiotem uprawnionym do wydawania karnetów TIR w Polsce jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD). Przyznawany przez nie karnet TIR może być użyty w ramach jednej podróży i przyznaje się go na jeden pojazd lub zespół pojazdów. Okres ważności takiego dokumentu wynosi 120 dni od czasu wydania – po jego upływie karnet należy zwrócić ZMPD, a jego kopię przechowywać w swojej siedzibie przez pięć lat. Co istotne, nie wolno udostępniać karnetów TIR osobom trzecim, przy czym dopuszcza się podwykonawstwo realizowane w oparciu o specjalną procedurę i odpowiednie umowy, w ramach których jeden podmiot korzysta z karnetów TIR innego podmiotu.

Gwarancyjna funkcja karnetu TIR

Jak wspomnieliśmy, karnet TIR jest dokumentem potwierdzającym to, że dany przewóz odbywa się zgodnie z procedurą TIR, co upraszcza wiele kwestii celnych na granicach państw. Nie jest to jednak jedyna funkcja tego dokumentu. Karnet TIR odgrywa również rolę dokumentu gwarancyjnego, przy czym wysokość kwot gwarancyjnych różni się w zależności od kraju:

Karnet TIR – jak uzyskać taki dokument i kto może się o niego ubiegać?

Jakie podmioty mają możliwość ubiegania się o karnety TIR? Prawo do tego mają osoby fizyczne i prawne dysponujące pozwoleniem na korzystanie z procedury TIR, które wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. To jednak nie jedyny wymóg względem zainteresowanych karnetem TIR podmiotów. Do innych podstawowych kryteriów zalicza się m.in.:

Aby uzyskać karnet TIR nie wystarczy spełnianie minimalnych kryteriów – konieczne jest również przejście odpowiedniej drogi formalnej. Podmiot występujący o karnet TIR musi złożyć specjalny wniosek w siedzibie ZMPD i dostarczyć wraz z nim:

W kontekście podmiotów, które pierwszy raz ubiegają się o wydanie karnetu TIR, należy dodać, że taki przewoźnik jest zobowiązany do złożenia wymaganych zabezpieczeń i gwarancji w kwocie ustalonej przez ZMPD, a także odbyć podstawowe szkolenie z zakresu procedury TIR.

Konig-Trans Spedition – profesjonalna organizacja transportu, zgodnie z procedurą TIR

Korzyści wynikające z przewozów międzynarodowych realizowanych zgodnie z procedurą TIR sprawiają, że wiele przedsiębiorstw, działających np. w obszarze eksportu, szuka wsparcia specjalistów, którzy mają doświadczenie w organizacji i koordynacji takich procesów transportowych. Profesjonalne usługi spedycyjne świadczone przez Konig-Trans Spedition są idealną odpowiedzią na te potrzeby. Dysponujemy wykwalifikowanym zespołem spedytorów, którzy mają niezbędne kompetencje i doświadczenie w realizacji zleceń z zakresu spedycji międzynarodowej. W ramach naszych usług spedycyjnych organizujemy przewozy drogowe zarówno między krajami Unii Europejskiej, jak i państwami pozostającymi poza UE. Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi przewoźnikami posiadającymi odpowiednią flotę pojazdów, dzięki czemu możemy zorganizować bezpieczny, terminowy transport, który będzie przebiegnie zgodnie z procedurą TIR. Jako renomowana firma spedycyjna kompleksowo planujemy i koordynujemy proces transportowy, co gwarantuje naszym Klientom, że wszystkie formalności zostaną dopełnione, a ładunek dotrze do adresata w nienaruszonym stanie i na czas.

Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z pełnią naszej oferty, w której znajdują się m.in.:

Powrót