Niemożliwe nie istnieje! Zrealizujemy każde zlecenie.
EVERYTHING EVERYWHERE EVERY TIME

Transport ADR

Transport ADR, czyli transport materiałów niebezpiecznych, jest procesem obwarowanym szeregiem przepisów formalno-prawnych wynikających z Międzynarodowej Konwencji ADR. Jego prawidłowa organizacja wymaga od firmy spedycyjnej dużego doświadczenia oraz wysokich kwalifikacji, które umożliwią bezpieczne przemieszczenie tego rodzaju ładunków od nadawcy do odbiorcy. W Konig-Trans Spedition zajmujemy się planowaniem i koordynacją przewozów ładunków niebezpiecznych od początku naszej działalności, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować naszym Klientom to, że ich towar dotrze do miejsca docelowego w nienaruszonym stanie oraz na czas.

Czytaj więcej

Transport ADR – profesjonalna organizacja przewozów ładunków niebezpiecznych

Transport materiałów niebezpiecznych to proces regulowany wieloma przepisami, których znajomość i umiejętność stosowania w praktyce jest konieczna do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno samemu ładunkowi, jak i ludziom oraz środowisku naturalnemu. Zespół spedytorów Konig-Trans Spedition ma bardzo duże doświadczenie w tym obszarze i potrafi kompleksowo zorganizować transport drogowy materiałów niebezpiecznych. Realizowane przez nas czynności obejmują m.in. dobór odpowiednich środków transportu, kompletację niezbędnych dokumentów czy wyznaczenie tras uwzględniających charakterystykę przewozu ADR.

Warto zaznaczyć, że nasza firma spedycyjna w zakresie transportu ADR współpracuje wyłącznie z kierowcami i podwykonawcami, którzy posiadają aktualne uprawnienia ADR. Aby zapewnić naszym Klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa, pilnujemy tego, by każdy organizowany przez nas transport towarów niebezpiecznych odbywał się z wykorzystaniem pojazdów dokładnie zweryfikowanych:

Korzystając z usług spedycyjnych Konig-Trans Spedition, Klienci gwarantują sobie profesjonalnie zorganizowane przewozy ładunków niebezpiecznych.

Krajowy i międzynarodowy przewóz materiałów niebezpiecznych

Jako Konig-Trans Spedition możemy dla Klienta zorganizować transport ADR zarówno między różnymi miejscowościami w Polsce, jak i na terenie innych krajów, w tym państw znajdujących się poza Unią Europejską. Co warto podkreślić, podejmujemy się realizacji zarówno jednorazowych zleceń na transport ładunków niebezpiecznych, jak i długoterminowych planów wysyłek ładunków ADR.

Profesjonalny przewóz ładunków specjalnych to jednak tylko jedna z wielu naszych specjalizacji. Zapraszamy do zapoznania się z innymi elementami oferty Konig-Trans Spedition:

Tabor pojazdów

Zapytaj o wycenę transportu